ONS ONTSTAAN

Altech is ontstaan uit het enthousiame van enkele vrienden rond om een waterzuiveringsprocess te ontwikkelen voor kleine gemeenschappen in rurale gedefavoriseerde gebieden. Uit dit avontuur ontstond de Hydropur. Het eerste station werd ingepland in Haïti in 1989. Sindsdien werden een hondertal stations wereldwijd geimplementeerd en hierdoor genieten vandaag meer dan 130.000 dorpelingen van zuiver drinkwater.

Altech heeft zich gediversifieerd over de jaren heen. Naast het drinkbaar maken van water zijn we ook actief in hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.

Wat is onze filosofie?

De vennootschap Altech heeft een sociaal doel. Het realiseren van winst is geen primair doel op zich. Het voornaamste doel is om betere levenscondities te créeren voor gedefavoriseerde bevolkingen in het zuiden en daarbij nemen we onze volledige verantwoordelijkheid door dit te voeren als een venootschap.  Altech geeft de voorkeur aan geïntegreerde projecten met transfer van technologiën en competenties. Dit doen we door het opleiden van de gebruikers, door het integreren met behulp van sensibilisatie campagnes betreffende het duurzaam gebruik van drinkwater.  Altech stelt zo eenvoudig mogelijk oplossingen voor, terwijl we maximaal trachten te beantwoorden aan de noden van de bevolking. Duurzame ontwikkeling is de rode draad doorheen onze projecten. Onze voorgestelde oplossingen zijn milieuvriendelijke en werken enkel met duurzame energie.

Het sociale luik ligt ons eveneens nauw aan het hart, zowel betreffende de levenscondities van de bevolking in het zuiden alsook hun de socio-economische ontwikkeling.

Altech s.a.f.s., rue du Parc Industriel, n°8 - 4300 Waremme (Belgique) - +32 (0).19.54.44.84 - altech.safs@gmail.com